Друк

Стадії проектування

Існують наступні стадії проектування:

  • Стадія «Ескізний проект»
  • Стадія «Проект»
  • Стадія «Робочий проект»
  • Стадія «Робоча документація»

Розробка проектної документації може здійснюватися в одну, дві або три стадії:

  • Одностадійне проектування — Робочий проект. Застосовується для простих об’єктів та об'єктів з використанням проектів масового застосування.
  • Двостадійне проектування: Ескізний проект та Робоча документація; Проект та Робоча документація; Ескізний проект та Робочий проект. Застосовується для складних об’єктів.
  • Тристадійне проектування: Ескізний проект, Проект, Робоча документація. Застосовується для об’єктів підвищеної складності.

Стадія «Ескізний проект»

Дана стадія розробляється для принципового визначення вимог до містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних та функціональних рішень об'єкта, підтвердження можливості створення об'єкта.
Ескізний проект після погодження та затвердження є підставою для розробки наступної стадії проектування.

Стадія «Проект»

Дана стадія розробляється для визначення містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, кошторисної вартості будівництва і техніко-економічних показників.
Проект розробляється на підставі завдання на проектування, вихідних даних, після погодження та затвердження є підставою для розробки наступної стадії проектування.

Стадія «Робочий проект»

Дана стадія розробляється для визначення конкретних містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об'єкта, кошторисної вартості будівництва, техніко-економічних показників і виконання будівельно-монтажних робіт (робочі креслення).
Робочий проект розробляється на підставі завдання на проектування та вихідних даних, є інтегруючою стадією проектування і складається з двох частин - затверджувальної та робочих креслень. Затверджувальна частина підлягає погодженню, експертизі та затвердженню, а робочі креслення розробляються для будівництва об'єкта.

Стадія «Робоча документація»

Дана стадія розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт та
розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.

Ескізний проект, Проект, Робочий проект (затверджувальна частина) підлягають обов'язковій комплексній державній експертизі і погоджуються з місцевими органами містобудування та архітектури.
Затвердженню підлягає тільки одна стадія, визначена в Архітектурно-планувальному завданні.

Проектування за стадіями диктується не тільки вимогами будівельних норм, але і вигідна для замовника з наступних міркувань:

  1. Ви можете зручним для себе чином розподілити стадії проектування за їх вартістю і термінами виконання.
  2. Після погодження з уповноваженими органами кожної попередньої стадії проектування і при переході на кожну наступну стадію виникає можливість корегування погоджених раніше рішень.