Архитектурная Мастерская МЕТРОПОЛИС

Russian (CIS)
Формування ціни Друк E-mail

Ціна на проектну документацію, що підлягає розробці, обумовлюється на етапі укладення договору. У її встановленні беруть участь обидві сторони - замовник і підрядник (проектувальник). Перевищення витрат в порівнянні з обумовленою договором ціною, допущене підрядником без узгодження із замовником, компенсується ним за рахунок власних засобів.

Базисна вартість

Базисна вартість проектно-пошукових робіт встановлюється згідно з ДБН Д.1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-пошукових робіт для будівництва, які здійснюються на території України" двома методами:

  1. Калькуляційним методом — за кошторисами, які складаються за формою «2-П», на підставі Збірників цін на проектно-пошукові роботи із застосуванням відповідних коефіцієнтів і індексів, що діють в Україні; вартість робіт не врахованих у Збірниках цін визначаються за формою «3-П».
  2. Методом визначення кошторисної вартості проектних робіт для будівництва об'єктів житла і соціальної сфери із застосуванням усереднених процентних показників вартості проектних робіт до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт.

Встановлена базисна вартість проекту враховує звичайні умови проектування.
При проектуванні об'єкту особливого архітектурного значення, в історичному середовищі, на складних ділянках і з іншими особливо обумовленими вимогами, вказані ціни приймаються із підвищувальними коефіцієнтами.
За згодою сторін, в окремих випадках, приймаються встановлені ціни із понижуючими коефіцієнтами.

У розрахунковій вартості враховуються особливі вимоги до проекту: варіантність, терміновість, ускладнюючі або спрощуючі чинники і ін.

додаткові послуги

Окремо визначається і включається в договірну ціну розробки проекту вартість виготовлення демонстраційних матеріалів, що передаються у власність замовника, візуалізація об'єктів проектування, тощо.
Предметом договору можуть бути також додаткові послуги з проведення консультацій замовника і сприяння йому при підготовці документації, визначенню програми проектування, тощо. В цьому випадку  вартість  цих послуг включається в договір додатково.
У договір при необхідності включаються також інші витрати підрядника, пов'язані з відрядженнями, поштовими відправленнями, виготовленням макетів, фото, слайдів.
 

 
НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ: Головна Інформація Ціноутворення

colme