Архитектурная Мастерская МЕТРОПОЛИС

Russian (CIS)
Порядок укладання договорів Друк E-mail

Для забезпечення якісного і своєчасного виробництва будівельних робіт, здачі об'єктів в експлуатацію, а також їх якісній і безпечній експлуатації, необхідне не тільки професійне виконання своїх обов’язків всіма учасниками будівництва, але і їх грамотне і своєчасне документальне оформлення. Одним з основних документів, що регулюють стосунки замовника будівництва і проектувальника, є договір на виконання проектно-кошторисних робіт.

У договорі на виконання проектно-кошторисних робіт вказуються:

  • предмет договору (найменування проектної документації, вимоги до її якості і технічного рівня);
  • склад і зміст проектно-кошторисної документації;
  • термін дії договору;
  • терміни розробки і етапи видачі документації;
  • вартість робіт;
  • порядок здачі і приймання документації;
  • майнова відповідальність сторін за порушення умов договору;
  • інші умови, що забезпечують інтереси сторін.
Договір може складатись на виконання як всього комплексу робіт, так і окремих його етапів, частин, розділів.
Договірна документація складається з договору і додатків до нього, що є його невід'ємною частиною.
У додатки включаються необхідні пояснення і уточнення положень договору. Ними, як правило, є: кошторис, протокол погодження договірної ціни, графік виконання робіт.
Умови договору зберігають силу на весь термін дії договору.

01Досягши домовленості щодо заключення договору сторони готують необхідні документи і матеріали для складання проекту договору.

02Замовник передає підрядникові затверджене завдання на проектування з додаванням до нього вихідних даних та інших матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором.

03Проект договору, як правило, складає і передає замовникові підрядник. Термін розгляду матеріалів і ухвалення рішень кожною стороною, як правило, не повинен перевищувати 15 днів.

04За наявності заперечень по окремим пунктам договору у однієї із сторін, сторони повинні прийняти заходи щодо врегулювання розбіжностей.

05Укладення договору оформляється підписами керівників підприємств.

06Договір набуває чинності і стає обов'язковим для сторін з моменту його оформлення і підписання.

 
НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ: Головна Інформація Порядок укладання договорів

colme